Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-08-08
Data wydania:
2016-07-25
Data wejścia w życie:
2016-08-09
Data obowiązywania:
2016-08-09
Organ wydający:
  • MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (5)