Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-08-23
Data wydania:
2016-06-23
Data wejścia w życie:
2016-10-01
Uwagi:
art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34, art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (10)
Odesłania (4)