Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-08-26
Data wydania:
2016-08-17
Data wejścia w życie:
2016-08-27
Data uchylenia:
2019-11-23
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylające (1)
Uchylenia wynikające z (1)