Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-08-26
Data wydania:
2016-08-08
Data wejścia w życie:
2016-08-27
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (4)
Dyrektywy europejskie (4)