Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-09-16
Data wydania:
2016-08-24
Data wejścia w życie:
2016-12-17
Data uchylenia:
2021-07-01
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uchylone (2)
Uchylenia wynikające z (1)