Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-09-30
Data wydania:
2016-09-20
Uwagi:
par. 1 pkt 2-4, 6, 7, 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11 i 12 oraz par. 2 wchodzą w życie z dniem 31 października 2016 r. zmiana wejścia w życie (Dz. U. 2018 poz. 1058) " wyrazy - 4 czerwca 2018 r.- zastępuje się wyrazami - wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa - 100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.3)), określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957)?.
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty zmieniające (2)