Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-10-31
Data wydania:
2016-10-27
Data wejścia w życie:
2016-11-01
Data uchylenia:
2017-10-01
Uwagi:
par. 28-36 oraz załącznik nr 3 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (5)
Akty uchylające (1)