Ustawa z dnia 5 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-11-02
Data wydania:
2016-10-05
Data wejścia w życie:
2016-11-17
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (5)