Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-11-08
Data wydania:
2016-10-21
Data wejścia w życie:
2016-11-23
Data obowiązywania:
2016-11-23
Data uchylenia:
2021-09-07
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Hasła:
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (1)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (2)