Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-02-16
Data wydania:
2016-01-15
Data wejścia w życie:
2016-03-01
Data obowiązywania:
2016-03-01
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (3)
Akty zmienione (1)
Odesłania (18)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)