Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-11-29
Data wydania:
2016-10-21
Data wejścia w życie:
2016-12-14
Data uchylenia:
2020-01-01
Uwagi:
art. 20 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 3-5, art. 48 ust. 3 i art. 50 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Akty uchylone (2)
Odesłania (6)
Akty wykonawcze (8)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (7)
Dyrektywy europejskie (6)