Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-11-29
Data wydania:
2016-11-16
Data wejścia w życie:
2016-12-30
Uwagi:
art. 1 pkt 17 lit. b i c wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2017 r. art. 1 pkt 53-58 wchodzą w życie z dniem 30 maja 2017 r., art. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uznane za uchylone (7)
Odesłania (8)
Dyrektywy europejskie (8)