Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-02
Data wydania:
2016-11-16
Data wejścia w życie:
2017-03-01
Uwagi:
1) art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 2 grudnia 2016 r.; 2) art. 150 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 2a) art. 112 pkt 2-4 wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 r.; 3) art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 172 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 4) art. 149a: a)pkt 1 wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r., b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Hasła:
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (157)
Akty uchylone (9)
Akty uznane za uchylone (197)
Odesłania (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (5)