Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-08
Data wydania:
2016-11-30
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Data obowiązywania:
2017-01-01
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1-8 i 10, art. 2 pkt 1-10, 12 i 14-19 wchodzą w życie z dniem 9 grudnia 2016 r.; 2) art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2 wchodzi w życie z dniem 10 września 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Dyrektywy europejskie (1)