Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-09
Data wydania:
2016-11-30
Data wejścia w życie:
2017-02-08
Uwagi:
art. 10 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2016 r,, z mocą od dnia 9 października 2016 r. art. 1 pkt 4, art. 2, art. 3 pkt 2 lit. b, art. 5, art. 7 pkt 3, art. 9 pkt 4 lit. a oraz art. 10 pkt 1-10 wchodzą w życie z dniem 10 grudnia 2016 r., art. 1 pkt 17 w zakresie dodawanego art. 59it, art. 3 pkt 7 i art. 9 pkt 9 wchodzą w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r., art. 1 pkt 26 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (4)
Dyrektywy europejskie (12)