Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-12-15
Data wydania:
2016-12-15
Data wejścia w życie:
2016-12-30
Data obowiązywania:
2016-12-30
Data uchylenia:
2022-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (2)
Uchylenia wynikające z (1)
Dyrektywy europejskie (5)