Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-12-15
Data wydania:
2016-12-15
Data wejścia w życie:
2016-12-16
Data uchylenia:
2019-12-01
Organ wydający:
  • MIN. ENERGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Uchylenia wynikające z (1)