Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt jednorazowy
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-12-28
Data wydania:
2016-12-19
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Podstawa prawna (4)
Podstawa prawna z art. (4)
Odesłania (4)