Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2016 r. sygn. akt SK 46/15

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Orzeczenie
Data ogłoszenia:
2016-12-29
Data wydania:
2016-11-15
Data wejścia w życie:
2016-12-29
Organ wydający:
  • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Orzeczenie TK dla aktu (1)
Odesłania (2)