Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-12-30
Data wydania:
2016-12-23
Uwagi:
par. 1 pkt 15, ktory wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.; par. 1 pkt 4 w zakresie par. 5 ust. 3, pkt 8 lit. a tiret drugie i lit. b, pkt 9, 11 oraz par. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 30 stycznia 2017 r. zmiana daty wejścia w życie Dz. U. 2018 poz. 1060 - "wyrazy - 4 czerwca 2018 r. - zastępuje się wyrazami - wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa -100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Akty zmieniające (1)