Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-30
Data wydania:
2016-12-16
Data wejścia w życie:
2017-01-01
Uwagi:
art. 14 pkt 19 i pkt 32 w zakresie uchylenia art. 69a ust. 3 i 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; art. 97-99, art. 100 ust. 2 art. 114 ust. 2 i art. 116 wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.; art. 19 pkt 32 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ; art. 95 wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2016 r.
Organ wydający:
 • SEJM
Organ zobowiązany:
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
 • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 • PREZ. RADY MINISTRÓW
 • RADA MINISTRÓW
 • MIN. FINANSÓW
 • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (94)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (49)
Odesłania (5)
Akty zmieniające (3)