Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-02-26
Data wydania:
2016-02-23
Data wejścia w życie:
2016-02-27
Z mocą od:
2016-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 2 lit. a wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2016 r. z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.; pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r.
Organ wydający:
  • MIN. FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)