Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-03-04
Data wydania:
2016-03-04
Uwagi:
§ 3 ust. 4 i 5, § 6 ust. 2 pkt 4 oraz § 7 wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. zmiana wejścia w życie Dz. U. 2018 poz. 1058 "w § 3 wyrazy - 4 czerwca 2018 r.- zastępuje się wyrazami - wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, na zasadach określonych w art. 100aa - 100aq ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.3)), określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957)?.
Organ wydający:
  • MIN. INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Odesłania (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (4)