Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
wygaśnięcie aktu
Typ dokumentu:
Obwieszczenie
Data ogłoszenia:
2016-01-04
Data wydania:
2015-12-10
Data wygaśnięcia:
2017-11-09
Uwagi:
Tekst jednolity nie obejmuje art. 18-20 ustawy
Organ wydający:
  • MARSZAŁEK SEJMU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Tekst jednolity dla aktu (1)
Dyrektywy europejskie (6)