Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-01-08
Data wydania:
2015-12-29
Data wejścia w życie:
2016-01-23
Uwagi:
1) art. 1 pkt 2 lit. a i b w zakresie art. 14 ust. 3 i 3a, art. 1 pkt 3 lit. b oraz pkt 4-6 wchodzą w życie z dniem 1 września 2016 r.; 2) art. 1 pkt 2 lit. b w zakresie art. 14 ust. 3b wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.; 3) art. 1 pkt 3 lit. a wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty zmieniające (3)