Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-04-19
Data wydania:
2016-04-13
Data wejścia w życie:
2016-04-20
Uwagi:
1) art. 102 pkt 1 lit. c w zakresie art. 1 ust. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2016 r.; 2) art. 105 pkt 4-8 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; 3) art. 107 pkt 15 w zakresie art. 158a wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. KIERUJĄCY DZIAŁEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA PRZEDMIOT OCENY ZGODNOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (23)
Akty uznane za uchylone (4)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (27)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (8)
Dyrektywy europejskie (20)