Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-06-01
Data wydania:
2016-04-29
Data wejścia w życie:
2016-06-16
Uwagi:
1) art. 13 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.; 2) art. 1 pkt 27 w zakresie art. 53j, art. 53k i art. 53l, art. 10 ust. 1 pkt 1-3, ust. 2 i 3, art. 11, art. 12, art. 15 wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (9)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (1)