Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-06-01
Data wydania:
2016-05-13
Data wejścia w życie:
2016-09-02
Data obowiązywania:
2016-09-02
Uwagi:
art. 1 pkt 5, 8 w zakresie art. 12 ust. 4, pkt 18-20, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZAGRANICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (2)