Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-06-10
Data wydania:
2016-05-20
Data wejścia w życie:
2016-09-11
Uwagi:
art. 1 pkt 5 w zakresie art. 11 ustawy zmienianej w art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (12)
Odesłania (6)
Akty zmieniające (3)
Dyrektywy europejskie (4)