Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-06-30
Data wydania:
2016-06-10
Data wejścia w życie:
2016-07-15
Uwagi:
art. 34 i art. 21 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (33)
Akty uznane za uchylone (5)
Odesłania (9)