Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2016-07-04
Data wydania:
2016-06-16
Data wejścia w życie:
2016-07-05
Data obowiązywania:
2016-07-05
Uwagi:
objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2017 r. poz. 1829 z wyj. par. 2
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)
Odesłania (1)
Dyrektywy europejskie (1)