Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-07-08
Data wydania:
2016-06-10
Data wejścia w życie:
2016-10-09
Uwagi:
Art. 351 pkt 2, art. 361 pkt 1 i art. 363 pkt 3 weszły w życie z dniem 9 lipca 2016 r. Art. 106 wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (28)
Akty uchylone (6)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (30)
Akty wykonawcze (33)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (26)
Dyrektywy europejskie (21)