Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-05-29
Data wydania:
2017-05-11
Data wejścia w życie:
2017-06-13
Uwagi:
1) art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 9 i art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.; 2) art. 1 pkt 6, 8, pkt 10 lit. a-f, pkt 11 i art. 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Przebieg procesu legislacyjnego (2)
Akty zmienione (2)
Akty uznane za uchylone (4)