Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-06-05
Data wydania:
2017-05-25
Data wejścia w życie:
2017-06-20
Uwagi:
art. 61 pkt 9, 12 i 13 wchodzą w życie z dniem 6 grudnia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (10)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (1)
Dyrektywy europejskie (4)