Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Pokaż treść w pełnym oknie
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (48)
Akty uchylone (2)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (23)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (15)
Dyrektywy europejskie (12)