Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-06-13
Data wydania:
2017-05-11
Data wejścia w życie:
2017-06-21
Uwagi:
art. 1 pkt 35, w zakresie dodawanego art. 41a ust. 2, oraz art. 12 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.;
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (15)
Akty zmieniające (1)