Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-06-24
Data wydania:
2017-05-25
Data wejścia w życie:
2017-07-25
Uwagi:
art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI ZŁOŻAMI KOPALIN
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (6)
Dyrektywy europejskie (1)