Ustawa z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu "Za życiem"

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-06-30
Data wydania:
2017-06-22
Data wejścia w życie:
2017-07-01
Uwagi:
1) art. 2 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.; 2) art. 3 pkt 5 i pkt 19 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (8)