Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-07-25
Data wydania:
2017-07-21
Data wejścia w życie:
2018-01-01
Uwagi:
par. 1 pkt 1 lit. c, e i h, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. a-e i g wchodzi w życie z dniem 26 lipca 2017 r.; par. 1 pkt 1 lit. a i lit. f tiret pierwsze, drugie i siódme wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)