Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-08
Data wydania:
2017-07-20
Data wejścia w życie:
2017-09-01
Uwagi:
art. 1 pkt 12 wchodzi w życie z dniem 9 sierpnia 2017 r.; art. 1 pkt 2-11 i 13-23, art. 2 pkt 2, art. 4 ust. 1-3 oraz art. 9 wchodzą w życie z dniejm 23 sierpnia 2017 r.; art. 1 pkt 33 lit. a w zakresie wypełniania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; art. 1 pkt 45 lit. b w zakresie wypełniania obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (3)