Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-11
Data wydania:
2017-07-20
Data wejścia w życie:
2017-09-11
Uwagi:
art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129, art. 130, art. 132-134 i art. 140 wchodzą w życie z dniem 12 sierpnia 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (17)
Akty wykonawcze (11)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (13)