Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-11
Data wydania:
2017-07-07
Data wejścia w życie:
2017-10-01
Uwagi:
art. 35 pkt 2 lit. c oraz pkt 4, art. 36 pkt 1 lit. a, b, d, pkt 3 lit. b i c, pkt 8 lit. c oraz art. 48 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 2 ust. 3 pkt 5, art. 35 pkt 2 lit. a oraz pkt 3 i art. 36 pkt 7 i pkt 8 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (9)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (3)
Akty zmieniające (3)