Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-08-17
Data wydania:
2017-07-20
Data wejścia w życie:
2018-01-01
Uwagi:
1) art.12 wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.; 2) art. 1 pkt 15 lit. e w zakresie art. 88j ust. 6 i art. 1 pkt 18 w zakresie art. 88z ust. 9, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (8)
Akty uznane za uchylone (2)
Dyrektywy europejskie (1)