Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt objęty tekstem jednolitym
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-01-25
Data wydania:
2017-01-25
Data wejścia w życie:
2017-01-26
Z mocą od:
2017-01-01
Organ wydający:
  • MIN. ROZWOJU I FINANSÓW
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)