Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej oraz szczegółowości umieszczanych w nich informacji

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-09-15
Data wydania:
2017-08-29
Data wejścia w życie:
2017-10-01
Organ wydający:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty zmienione (1)