Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-10-13
Data wydania:
2017-09-15
Data wejścia w życie:
2017-10-28
Uwagi:
art. 45 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 13 października 2017 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • PRZEW. KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (3)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (8)