Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
uznany za uchylony
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-10-25
Data wydania:
2017-09-22
Data wejścia w życie:
2017-11-09
Data uchylenia:
2020-05-08
Organ wydający:
  • MIN. ENERGII
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Uchylenia wynikające z (1)