Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Rozporządzenie
Data ogłoszenia:
2017-11-06
Data wydania:
2017-10-16
Data wejścia w życie:
2017-11-07
Organ wydający:
  • MIN. ZDROWIA
Podstawa prawna (1)
Podstawa prawna z art. (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (4)
Dyrektywy europejskie (5)