Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-11-27
Data wydania:
2017-10-27
Data wejścia w życie:
2017-12-12
Uwagi:
art. 1 pkt 8 w zakresie art. 24c ust. 1 pkt 1 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)