Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2017-11-29
Data wydania:
2017-10-27
Data wejścia w życie:
2018-01-01
Uwagi:
1) art. 80 pkt 11-15, art. 83 pkt 3, 10 i 12-15, art. 86 pkt 5 i 11-14, art. 87 pkt 2, 4 i 5, art. 88, art. 89, art. 91 ust. 1 i art. 145 wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2017 r.; 2) art. 54-69, art. 80 pkt 2, 4-10 i pkt 16 w zakresie art. 85b, art. 85, art. 86 pkt 8, art. 87 pkt 11-13 i art. 112-120 wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.; 3) art. 76 pkt 1-14, pkt 17 lit. b, pkt 22, 23, pkt 28 w zakresie art. 61, pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 1 i 2 oraz lit. b i c, pkt 38 lit. b, art. 83 pkt 4 i pkt 11 lit. a tiret drugie, art. 86 pkt 4 oraz art. 144 wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r.; 4) art. 35 ust. 4 i 5, art. 70, art. 76 pkt 33 i pkt 37 lit. a w zakresie art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4, art. 80 pkt 17 w zakresie art. 90r i art. 81 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  • MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (13)
Akty uznane za uchylone (20)
Akty wykonawcze (38)
Informacja o tekście jednolitym (5)
Akty zmieniające (17)